top of page

Atividadis culturalis

      25/05/2024

In su cuntestu de is Atividadis Culturalis in Língua Sarda de su Progetu Terras de Marmilla Linas e Campidanu, s'assótziu Sarditinera,  in collabboratzioni cun su Parcu e Museu "Genna Maria" de Biddanoa de Forru, organizat, po sàbudu 15 de Làmpadas 2024, un'abbisita ghiada a su Nuraxi e a su Museu “Genna Maria” de Biddanoa de Forru e unu Labboratóriu de Ceràmica cun sa M.a Roberta Cabiddu.

Is billetus e su labboratóriu funt a indonu...

Biddanoa de Forru. Abbisita a indonu a su Museu e su Nuraxi “Genna Maria” e Labboratóriu de ceràmica. 15 de Làmpadas 2024

Annualidadis

Nobas de su Territóriu

Atividadi Culturali | Prumotzioni Língua Sarda

Cursus

bottom of page