top of page
Locandina de sa Festa de Santu Giuanni

     23/06/2024

Mara Arbarei. Festa de Santu Giuanni Batista

In onori de Santu Giuanni Batista, patronu de sa bidda, su Coru Polifònicu Cantos & Melodias at postu in peis una festa tzivili e religiosa po: -sàbudu 22 de làmpadas ca in Pratza de Corti ddoi funt stètius ballus sardus sonaus de Fabio Onnis de Austis de ora de is 22:00; -lunis 24 de làmpadas ca ddoi est sa missa in Parròchia cun don Gigi Pisano e su Coru Polifònicu Cantos & Melodias a ora de is 18:30 e sa processioni a is 19:30. A coa sighit su cuncertu de su Coru Polifònicu organizadori cun su Maistu Massimo Atzori cumenti diretori.

Gùspini. Labboratóriu de achilonis in Biblioteca 2024

     21/06/2024

Gùspini. Labboratóriu de achilonis in Biblioteca

Sa Biblioteca Comunali de Gùspini in collabboratzioni cun s'Auser organizat martis su 16 de meseargiolas de is 9.30 a is 12.30 unu labboratóriu de achilonis dedicau a is pipius de is 7 a is 10 annus de edadi. Is iscritzionis si aritzint in biblioteca tzerriendi a su númeru 070 9760125 o scriendi una e-mail a biblioguspini@bibliotechelinas.it a cumintzai de lunis su 24 de Làmpadas.

Locandina di Guspini linguaggio

     21/06/2024

Gùspini. Cunvegnu “Il linguaggio fa la differenza”

Su 28 de Làmpadas 2024 a is 5 de a merí (oras 17,00) in su teatru Murgia de Gùspini si fait su cunvegnu de serrada de su progetu distretuali apitzus de sa paridadi de gèneri. Su progetu nascit pustis de unu finantziamentu chi at donau sa Regione Sardigna cun sa tenta de prommovi una comunicatzioni púbblica rispetosa de is diferéntzias de gèneri, contras a istereótipus e distintzionis. Su progetu at portau innantis una proposta originali previdendi pràticas teatralis simplis e s’umperu de màginis muralis cun sa tarea de fai nasci unu pentzamentu cumpartziu apitzus de su tema de sa distintzioni de gèneri e apitzus de s’umperu adatu de su linguàgiu. Su Teatru, giai chi tenit sa possibbilidadi de intrai in s’intessidura sotziali, in is istitutzionis (iscolas, pratzas, oruiddas) favoressendi sa collabboratzioni intra personas, trumas e comunidadis. Su muralismu giai chi est una forma de arti de grandu valori ideológicu, rivólgia a sa comunidadi chi dda stràngiat, est capassu chi si ddu gosat una parti manna de sa populatzioni. Su comunu de Gùspini, scioberau cabufila, at elabborau su progetu in cumpartzidura cun is àterus comunus chi faint parti de su campu distretuali: Arbus, Gonnos, Pabillonis, Santu ‘Èngiu, Sàrdara, Biddacidru. Su cunvegnu est s’ocasioni po torrai a pigai is temas chi si funt dibbàtius in su percussu longu cun s’augúriu chi una educatzioni a su gèneri diferenti, potzat fai nasci una cultura chi promovat sa paridadi, chi passat puru aintrus de una comunicatzioni e unu linguàgiu rispetosus, po pesai una sotziedadi prus giusta e incluidora. Funt diversus is interventus previdius pustis de s’istérrida e is saludus istitutzionalis a incuru de Carmen Marongiu (Presidenti de sa commissioni Paris Oportunidadis de Gùspini) e sa presentad de su progetu chi fait sa Dotora Luisa Angela Pittau (responsàbbili de su setori sótziu-assistentziali). Reladoras: Dotora Laura Saderi – Psicòloga Psicoterapéuta “La comunicazione che include- Il potere trasformativo della parola” Dotora Anna Melas – Pedagogista esperta de comunicatzioni non violenta “La forza delle Parole. Finestre o muri?” Dotora Diletta Mureddu – Cunsillera de paridadi – suplidora – Regione Sardigna “Linguaggio di genere e comunicazione pubblica”

Orariu de sa Festa San Giovanni Battista in Pabillonis

     20/06/2024

Pabillonis. Afestamentus po sa Nàscida de Santu Giuanni Batista

In Pabillonis su 22, 23 e 24 de Làmpadas s’afestat Santu Giuanni Batista, is afestamentus tzivilis ddus ant apariciaus is obreris de su Cumitau Classi 1974. Programma religiosu: Cenàbara su 21 de Làmpadas oras 18.30 Santu Rosàriu in sa crésia de Santu Giuanni Batista oras 19.00 Santa Missa in sa crésia de Santu Giuanni Batista Sàbudu su 22 de Làmpadas oras 18.30 Santu Rosàriu in sa crésia de Santu Giuanni Batista oras 19.00 Santa Missa in sa crésia de Santu Giuanni Batista Domínigu su 23 de Làmpadas oras 18.30 Santu Rosàriu in sa crésia de Santu Giuanni Batista oras 19.00 Santa Missa in sa crésia de Santu Giuanni Batista Lunis su 24 de Làmpadas, dí de sa nàscida de Santu Giuanni Batista oras 18.30 Santa Missa in sa crésia de Santu Giuanni Batista oras 19.00 Missa manna in sa crésia parrochiali Vírgini Biada de sa Nii cun prédica de su predi PierAngelo Cadoni OFM Cap oras 20.00 Prutzessioni cun su giú de is bois, donau de su Cumitau Santu Giuanni Batista Leva 1973, chi at a acumpangiai su burtu de Santu Giuanni Batista peri is bias de sa bidda, cun sa partetzipatzioni de is Cumitaus de sa bidda, su grupu Folk Santu Juanni de Pabillonis e Santa Maria de Gùspini, is launeddas cun fisarmónica de su Grupu Nodas Antigas de Santu ‘Èngiu, is Cunfrarias e is priorissas de Pabillonis. Sa prutzessioni sighit su percussu: Crésia Parrochiali, bia San Giovanni, bia Rinascita, bia Su Pardu, bia Sassari, bia Vittorio Emanuele, bia Santa Maria, bia San Giovanni, Crésia de Santu Giuanni. Programma tzivili: Sàbudu su 22 de Làmpadas in sa Pratza de Santu Giuanni Batista oras 17.00 Giogus cun pinta-pipius, palloncinus e babydance oras 22.00 Música cun su grupu “Karismatica” Domínigu su 23 de Làmpadas in sa Pratza de Santu Giuanni Batista oras 18.00 Preparatzioni de s’àcua de is froris de Santu Giuanni cun sa partetzipatzioni de is pipius e de is mannus de sa bidda oras 22.00 Música cun “Marta e il suo gruppo” Lunis su 24 de Làmpadas in sa Pratza de Santu Giuanni Batista Dí de sa nàscida de Santu Giuanni Batista oras 22.30 Música cun su grupu “Eclisse” oras 24.00 Tiradura de is billetus de sa Loteria a prémius de Santu Giuanni Battista

Locandina de sa 6 Editzionis de su Festival Literàriu de su Murriali

     20/06/2024

Santu 'Èngiu. In su mesi de Argiolas sa de 6 Editzionis de su Festival Literàriu de su Murriali

Noba pigada de su giassu: sangavinomonreale.net Mancat prus pagu de unu mesi a “Fuoriclasse e Fuoriserie”, sa de 6 Editzionis de su Festival Literàriu de Santu 'Èngiu. Sa rassínnia si fait de su 17 a su 21 de su mesi de Argiolas in sa pratza de Domu Mereu e tenit cumenti a tema “Giustít