top of page
Serrenti Ufítziu de Língua Sarda

Sportellu Serrenti

Sportellista: Carla Asunis
Dís: gióbia
Oràriu: 09:30 –13:00 Oràriu Servítziu a su Púbblicu h. 11:30-12:00

 

Tel. 3497523352
E-mail: a.caboni@comune.sanluri.su.it

 

Sea de trabballu:
Comunu de Serrenti (SU)

Centru Polivalenti, bia Fara n° 63

bottom of page