top of page
Villacidro Ufítziu de Língua Sarda

Sportellu Biddacidru

Sportellista: Dot.ra Annalisa Caboni
Dís: lunis
Oràriu: 08:30 - 12:30 Servìtziu a su Pùbblicu h. 11:30- 12:30

 

Tel. 070/9314497
E-mail: sportello.linguasarda@comune.villacidro.vs.it

Sea de trabballu:
Comunu de Biddacidru (SU)

Mediateca Comunali, bia Parrocchia 190

bottom of page