top of page
Locandina Cursu Sàrdara de Língua Sarda I Livellu 2024, nci funt is orarius e is dìs de is letzionis

Sàrdara. Funt abertas is iscritzionis po su Cursu de Língua Sarda de 1° livellu.

Data inghitzu: 02/05/2024

Data acabbu: 04/07/2024

Logu: Comunu de Sàrdara

ANNUDDAU

Comunu de Sàrdara: Su Comunu de Sàrdara, alleau de su Comunu de Seddori in su progetu "Terras de Marmilla, Linas e Campidanu, fait isciri a is tzitadinas e a is tzitadinus chi funt 

obertas is iscritzionis a su Cursu de Língua Sarda de 1° livellu chi inghitzat gióbia 2 de Maju 2024, in su Cineteatru comunali "Le Terme", bia Cagliari 7, Sàrdara.

Podint partitzipai fintzas is chi non funt residentis in su Comunu de Sàrdara ma su cursu no inghitzat, si non si sodigat su númunu de assumancu 20 iscritus. Po si iscriri ddoi at tempus fintzas a su 26 de Abrili 2024, h. 15:30.

Su Cursu est a indonu, ca ddu finàntziat sa Regione Autònoma de Sardigna cunformas a sa L. 482/99 e a sa L.R. 22/2018 e est fatu in collabboratzioni cun sa "Pro Loco Sardara" e cun sa Biblioteca Comunali de Sàrdara chi fait parti de su Sistema Bibliotecàriu Monti Linas.

Po si iscriri tocat a cumpilai su mollu chi agatais in su giassu de su Comunu de Sàrdara: www.comune.sardara.su.it

oppuru in su giassu de su progetu: www.terrasdemarmilla-linas-campidanu.com

opuru in sa Biblioteca Comunali de Sàrdara e ddu mandai a: a.caboni@comune.sanluri.su.it

Po isceras podeis tzerriai su númeru: 3890191709.

Is letzionis de su cursu ddas fait Dot. Fabio Usala.

Su cursu est de 30 oras pretzidas in 10 letzionis de 3 oras donniuna segundu su calendariu chi sighit:

Maju 2024: 2, 9, 16, 23, 30 h. 15:30 – 18:30

Làmpadas 2024: 6, 13, 20, 27 h. 15:30 – 18:30

Argiolas 2024: 4 h. 15:30 – 18:30

Documentus acapiaus:

Locandina cursu de Língua Sarda I Livellu

Samassi. Funt obertas is iscritzionis po su Cursu de Língua Sarda de 1° livellu.

Data inghitzu: 17/04/2024

Data acabbu: 19/06/2024

Logu: Comunu de Samassi

ANNUDDAU

Comunu de Samassi: Su Comunu de Samassi, alleau de su Comunu de Seddori in su progetu "Terras de Marmilla, Linas e Campidanu, fait isciri a is tzitadinas e a is tzitadinus chi funt 

obertas is iscritzionis a su cursu de Língua Sarda de I° livellu.

 Su cursu, ca at a èssiri in sa Sala de su Consillu Comunali in bia Gràtzia Deledda, s’at a fai de su 17 de abrili a su 19 de làmpadas e at a èssiri de 30 oras pretzidas in 10 bortas cunforma a su calendàriu chi sighit:

Is letzionis de su cursu ddas fait Dot. ra Sonia Matta

Abrili 2024: 17, 24 h. 15:00 – 18:00

Maju 2024: 3, 8, 15, 22, 29 h. 15:00 – 18:00

Làmpadas: 5, 12, 19 h. 15:00 - 18:00

Su cursu est a indonu, ca ddu finàntziat sa Regioni Autònoma de Sardigna cunformas a sa Lei 482/99 e a sa L. R. 22/2018, ma no at a inghitzai chi non nci funt assumancu 20 iscritus.

Is mollus po si iscriri ddus podeis scarriai de: 

www.terrasdemarmilla-linas-campidanu.com  e www.comune.samassi.su.it

Apustis de dd'ai cumpilau su mollu tocat a ddu imbiai a ufitziuls@gmail.com

Po s'iscriri ddoi at tempus fintzas a su 15 de Abrili.

Documentus acapiaus:

LOC Cursu Língua Sarda MARA ARBAREI

Comunu de Mara Arbarei. Funt abertas is iscritzionis po su Cursu de Língua Sarda de 1° livellu.

Data inghitzu: 28/03/2024

Data acabbu: 06/06/2024

Logu: Comunu de Mara Arbarei

ANNUDDAU

Comunu de Mara Arbarei: Su Comunu de Mara Arbarei, alleau de su Comunu de Seddori in su progetu "Terras de Marmilla, Linas e Campidanu, fait isciri a is tzitadinas e a is tzitadinus chi funt 

abertas is iscritzionis a su Cursu de Língua Sarda de 1° livellu chi inghitzat gióbia 28 de Martzu 2024, in sa Biblioteca comunali, V.li Rinascita 38, Mara Arbarei. Podint partitzipai fintzas is chi non funt residentis in su Comunu de Mara Arbarei ma su cursu no inghitzat, si non si sodigat su númunu de assumancu 20 iscritus. Po si iscriri ddoi at tempus fintzas a su 21 de Martzu 2024, h. 16:00.

Su Cursu est a indonu, ca ddu finàntziat sa Regione Autònoma de Sardigna cunformas a sa L. 482/99 e a sa L.R. 22/2028.

Po si iscriri tocat a cumpilai su mollu chi agatais in su giassu de su Comunu de Mara Arbarei e ddu mandai a: A.Caboni@comune.sanluri.su.it Po isceras podeis tzerriai su númeru: 3890191709.

Is letzionis de su cursu ddas fait Dot. Fabio Usala.

Su cursu est de 30 oras pretzidas in 10 letzionis de 3 oras donniuna segundu su calendariu chi sighit:

Martzu 2024: 28 h. 15:30 – 18:30

Abrili 2024: 4, 11, 18, h. 15:30 – 18:30

Maju 2024: 2, 9, 16, 23, 30  h. 15:30 – 18:30

Làmpadas 2024: 6  h. 15:30 – 18:30

Documentus acapiaus:

LOC. Cursu Língua Sarda SANLURI

Data inghitzu: 04/03/2024

Data acabbu: 13/05/2024

Logu: Comunu de Seddori

ACABBAU

Comunu de Seddori: Su Comunu de Seddori, Enti cabufila de su progetu "Terras de Marmilla, Linas e Campidanu, fait isciri a is tzitadinas e a is tzitadinus chi funt abertas is iscritzionis a su

Cursu de Língua Sarda de 1° livellu chi inghitzat  lunis 4 de Martzu 2024, in sa Sala letura de sa Biblioteca comunali ", Polu Culturali e de Alta Formatzioni, edifítziu béciu de is Scolòpius, Parcu S'Arei, Seddori.

Podint partitzipai fintzas is chi non funt residentis in su Comunu de Seddori ma su cursu no inghitzat, si non si sodigat su númunu de assumancu 20 iscritus. Po si iscriri ddoi at tempus fintzas a su 1 de Martzu 2024, h. 18:00.

Su Cursu est a indonu, ca ddu finàntziat sa Regione Autònoma de Sardigna cunformas a sa L. 482/99 e a sa L.R. 22/2028.

Po si iscriri tocat a cumpilai su mollu chi agatais in su giassu de su Comunu de Seddori e ddu mandai a: A.Caboni@comune.sanluri.su.it  Po isceras podeis tzerriai su númeru: 3890191709.

Is letzionis de su cursu ddas fait  Dot. Amos Cardia.

Su cursu est  de 30 oras pretzidas in 10 letzionis de 3 oras donniuna segundu su calendariu chi sighit:

Martzu 2024: Lunis 4, 11, 18, 25  h. 15:30 – 18:30

Abrili 2024: Lunis 8, 15, 22, 29    h.  15:30 – 18:30

Maju 2024: Lunis 6   h. 15:30 – 18:30

Maju 2024: Lunis 13  h. 15:00 – 18:30

Documentus acapiaus:

LOC. Cursu  Língua Sarda Santu 'Èngiu

Santu 'Èngiu. Funt abertas is iscritzionis po su Cursu de Língua Sarda de 2° livellu.

Data inghitzu: 23/02/2024

Data acabbu: 03/05/2024

Logu: Comunu de Santu 'Èngiu

ANNUDDAU

Comunu de Santu 'Éngiu: Su Comunu de Santu 'Éngiu, alleau de su Comunu de Seddori in su progetu "Terras de Marmilla, Linas e Campidanu, fait isciri a is tzitadinas e a is tzitadinus chi funt 

abertas is iscritzionis a su Cursu de Língua Sarda de 2° livellu chi inghitzat cenàbara 23 de Friaxu 2024, in sa Biblioteca comunali "Faustino Onnis", bia Leonardo snc. Santu 'Èngiu.

Podint partitzipai fintzas is chi non funt residentis in su Comunu de Santu 'Éngiu ma su cursu no inghitzat, si non si sodigat su númunu de assumancu 20 iscritus.Po si iscriri ddoi at tempus fintzas a su 20 de Friaxu 2024, h. 18:00.

Su Cursu est a indonu, ca ddu finàntziat sa Regione Autònoma de Sardigna cunformas a sa L. 482/99 e a sa L.R. 22/2028.

Po si iscriri tocat a cumpilai su mollu chi agatais in su giassu de su Comunu de Santu 'Éngiu e ddu mandai a: sportello.linguasarda@comune.sangavinomonreale.su.it. Po isceras podeis tzerriai su númeru: 3890191709.

Is letzionis de su cursu ddas fait Dot. Fabio Usala

Su cursu est de 30 oras pretzidas in 10 letzionis de 3 oras donniuna segundu su calendariu chi sighit:

Friaxu 2024:  Cenàbara 23  h. 15:30 – 18:30

Martzu 2024:  Cenàbara 1, 8, 15, 22  h. 15:30 – 18:30

Abrili 2024: Cenàbara 5, 9, 12, 22   h. 15:30 – 18:30

Maju 2024: Cenàbara 3    h. 15:00 – 18:30

Documentus acapiaus:

bottom of page