top of page
Sàrdara Ufítzius de Língua Sarda progetu Terras Marmilla Linas e Campidanu

Sportellu Sàrdara

Sportellista: Dot.ra Giorgia Serpi
Dís: mércuris
Oràriu: 09:00-12:00 Servìtziu a su Pùbblicu h. 09:00 - 10:00

 

Tel. 34900924454
E-mail: g.serpi@comune.sanluri.su.it

 

Sea de trabballu:
Comunu de Sàrdara (SU)

Comunu, P.tza Gramsci

bottom of page