top of page
Guspini Ufítziu de Língua Sarda

Sportellu Gùspini

Sportellista: Dot.ra Carla Asunis
Dís: cenàbara
Oràriu: 11:30 - 14:00 Servítziu a su Púbblicu h. 12:30 – 14:00

 

Tel. 070/97606125
E-mail: a.caboni@comune.sanluri.su.it carla.asunis@gmail.com

 

Sea de trabballu:
Comunu de Gùspini (SU)

Biblioteca Comunali – “Sergio Atzeni”, bia San Nicolò 9

bottom of page